LÄR DIG MER

Honung & bin

/
Honung & Bin

Från blomma till burk

Hur ser ett bisamhälle i en biodling ut?
Honungsbin/tambin lever tillsammans i biodlarens bisamhällen. Det finns tre typer av bin i ett bisamhälle – arbetsbin, drönare och drottning. Varje samhälle har många tiotal tusen arbetsbin, några tusen drönare och enbart en drottning. Arbetsbinas uppgifter är att mata yngel, bygga vaxkakor, hålla rent i samt vakta kupan och inte minst samla nektar som blir honung. Drönarnas uppgift är att para sig med bidrottningen.

Från blomma till honung, och bikupa till burk
Bin samlar in nektar och pollen från buskar, blommor och träd. För att hålla bina friska behövs ett varierat näringsintag från olika typer biväxter.
Safterna från växterna kallas nektar och honungsbina omvandlar nektar till honung som sedan förvaras och lagras i vaxkakorna i bikupa. Honungen är mogen att skördas när bina sätter vaxlock över vaxkakan. Den honung som skördas är det överskott som bina själva inte använder. Det varierar från år till år hur stor skörden av honung är.

När vaxkakorna kommer till biodlaren avlägsnas vaxlocken och ramarna sätts i en honungsslunga. Det är en centrifug där honungen med hjälp av centrifugalkraften slungas ur kakorna. Honungen behöver sedan silas för att ta bort vax och partiklar som inte ska vara i honungen. Honungen som kommer ut är alltid flytande, all nyskördad honung är flytande. Ramarna med vaxkakorna sätts sedan tillbaka i bikupa för att återigen fyllas med honung.

Därför är honung och bin bra för biologisk mångfald – korta fakta

  • Pollinering av blommor, buskar och träd är nödvändigt för att få fler växter i naturen.
  • Mer än 90 procent av världens vilda växtarter och ungefär 75 procent av odlade grödor får hjälp med sin frösättning av pollinatörer.
  • Pollinering ökar skörd av frukt, bär, frön, vissa grönsaker och många andra grödor.
  • Det ekonomiska pollineringsvärdet är 15-150 ggr mer värt än själva honungen, och värdet ökar ständigt i takt med att den biologiska mångfalden minskar.
  • Det går inte att ersätta värdet av pollinering från bin med annat, exempelvis gödning.
  • För att skapa ett kilo honung innebär det att mer än fem miljoner blommor besökts av bina.

Lär dig mer

Har du frågor så kontakta oss!

Återförsäljare

Surdegskungen Kungälv, Citygross Ytterby, Mariebergs gård Kungälv, Life Kungälv, Hoffrekullens handelsträdgård Romelanda, ICA Maxi Kungälv & Torslanda, Coop Bäckebol & Konghälla, Hagabadet Älvstranden, Agnesbergs gårsbutik Göteborg, Löfgrens Bröd & Fika Mölndal

Tack för att du kontaktar oss!

Vi återkommer med svar inom kort.
Hälsningar teamet på Nolhaga Bigård